Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z konferencji o piractwie morskim
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] Prawo Morskie t. XXVII
[autor:] D. Pyć
Wydawnictwo: Gdańsk
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego