Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułI Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych pt. „Tożsamość polskiego prawa karnego
[autor:] W. Cieślak,M. Flis-Świeczkowska,T. Snarski
Miasto: Ramsowo k. Olsztyna 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki