Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie wniosku formalnego o przerwanie (odroczenie) posiedzenia
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze
Numer 3
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 34-37
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych