Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułMediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej
[w:] Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-264-1604-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, Mediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej, [w:] Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej, pod red. L. Mazowieckiej, Warszawa 2011 r., ISBN 978-83-264-1604-0