Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułW kwestii przedawnienia zbrodni komunistycznych, Glosa do uchwały SN z dnia 25 maja 2010 roku
Wyrok: I KZP 5/10
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, W kwestii przedawnienia zbrodni komunistycznych, Glosa do uchwały SN z dnia 25 maja 2010 roku, I KZP 5/10, Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa 2011 r., nr 1.