Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł11th Annual Conference of the European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe"
[autor:] T. Snarski,W. Zalewski
Miasto: Wilno 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii