Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł"Mediacja w praktyce prokuratorskiej - dziś i jutro"
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Mediacja w praktyce prokuratorskiej - dziś i jutro", Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Prokuratura Generalna, Warszawa 20.10.2011 r.