Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOrzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego
Nazwa czasopisma Tożsamość polskiego prawa karnego
Numer 1
[autor:] T. Snarski
Miasto: Olsztyn 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W. Cieślak, T. Snarski, Orzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego, [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, red. S. Pikulski, M. Romańczuk - Grącka, B. Orłowska - Zielińska, s. 39 - 46.