Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułIV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady podjęcia działań przy użyciu siły
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

IV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne - zasady podjęcia działań przy użyciu siły, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 23.05.2011, referat: Prawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych.