Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: "Studia Wyborcze", Tom 1, Łódź 2006
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 202-204
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych