Publikacja typu: Referaty
TytułOrzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego
Na konferencji: I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych pt. Tożsamość polskiego prawa karnego
[autor:] W. Cieślak,T. Snarski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii