Publikacja typu: Referaty
TytułPrawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych
Na konferencji: IV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady podjęcia działań przy użyciu siły
[autor:] T. Snarski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii