Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZagadnienie THINK TANKÓW w ujęciu interdyscyplinarnym
[autor:] T. Bąkowski,A. Bochentyn,J. Szlachetko
Miasto: Gdańsk, 25-26 października 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego