Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProblemy interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXVI
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego