Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr i Zakładów Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego
[autor:] A. Dobaczewska,A. Powałowski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska