Publikacja typu: Referaty
TytułPrzesłanki ingerencji państwa w gospodarkę
Na konferencji: Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego: "Europeizacja publicznego prawa gospodarczego"
[autor:] A. Dobaczewska,A. Powałowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska