Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAgencje rządowe, s. 1-4, Koncesja, s. 87-90, Licencja, s. 100-102, Monitor Sądowy i Gospodarczy, s. 115-117, Organy administracji gospodarczej, s. 147-150, Wywłaszczenie, s. 326-333, Zezwolenie s. 353-355, Zgoda, s. 356-357
[w:] Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć, A. Powałowski (red.)
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-2737-2
Nr wydania: 2 uzupełnione i zmienione
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego