Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułMediacja - wyzwanie czy zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk, 18 stycznia 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego