Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNaprawienie szkody w prawie oraz procesie karnym
Nazwa czasopisma Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum. Prace Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer nr 1
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego