Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKilka słów o współczesnej polityce kryminalnej
Nazwa czasopisma Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych
Numer nr 5
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Toruń 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego