Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. Casus Camp David
Nazwa czasopisma Disputatio
Numer t. IX
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego