Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMediacja w sprawach karnych – polskie prawo na tle regulacji międzynarodowych
Nazwa czasopisma Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych
Numer nr 4
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Toruń 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego