Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWpływ Odnawialnych Źródeł Energii na warunki życia człowieka
Nazwa czasopisma Disputatio
Numer t. VII
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego