Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMiejsce mediacji w systemie sprawiedliwości naprawczej
Nazwa czasopisma Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer nr 2
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego