Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułIgnacy Daniłowicz – wileński historyk prawa XIX wieku
Nazwa czasopisma Studenckie Teki Historyczne.
Numer Zeszyt 4
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego