Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO rewizji Konstytucji 3 Maja 1791 roku
[w:] Studia z historii ustroju i prawa
[red:] T. Maciejewski
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2006
ISBN: 1734-5669
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych