Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie skutków prawnych wygaśnięcia kadencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego uwzględniająca w szczególności odpowiedzi na następujące pytania prawne: Czy Pierwszy Zastępca Prezesa NBP może pełnić funkcję Prezesa NBP w przypadku śmierci Prezesa NBP? Czy w powyższej sytuacji Pierwszy Zastępca Prezesa NBP może być Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej z prawem głosu? Czy w powyższej sytuacji Pierwszy Zastępca Prezesa NBP podlega odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu?
Dotyczy:  skutków prawnych wygaśnięcia kadencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego uwzględniająca w szczególności odpowiedzi na następujące pytania prawne: Czy Pierwszy Zastępca Prezesa NBP może pełnić funkcję Prezesa NBP w przypadku śmierci Prezesa NBP? Czy w powyższej sytuacji Pierwszy Zastępca Prezesa NBP może być Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej z prawem głosu? Czy w powyższej sytuacji Pierwszy Zastępca Prezesa NBP podlega odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu?
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego