Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNa marginesie próby ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
[w:] Prawo w XXI wieku
[red:]  W. Czapliński
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2006
ISBN: 83-7383-204 – X
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych