Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZadośćuczynienie w prawie cywilnym i nawiązka w prawie karnym – charakter prawny, treść, funkcja. Część I
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer 12
[autor:] B. Kowalczyk,P. Petasz
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Cywilnego, Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii