Publikacja typu: Referaty
TytułStandardy prawne Rady Europy w dziedzinie biotechnologii i bioetyki
Na konferencji: IV doroczna konferencja Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN - Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa