Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSystem źródeł prawa
[w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[red:]  K. Działocha
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2006
ISBN: 83-7059-792-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych