Publikacja typu: Referaty
TytułOrzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego
Na konferencji: referat wygłoszony na I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego”, Ramsowo (k. Olsztyna), 17 października 2011 r
[autor:] W. Cieślak,T. Snarski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki