Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOrzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego
[w:] Tożsamość polskiego prawa karnego
[autor:] W. Cieślak,T. Snarski
Miasto: Olsztyn 2011
Strony: 39-46
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki