Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPolish Model of Fighting Corruption: Success At All Costs?
Nazwa czasopisma US-China Law Review
Numer 6
[autor:] J. Potulski
Miasto: China 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii