Publikacja typu: Referaty
TytułMorska działalność górnicza a zrównoważone zarządzanie środowiskiem
Na konferencji: Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń, AGH Kraków
[autor:] D. Pyć
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego