Publikacja typu: Referaty
TytułKrajowe środki prawne realizacji zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej
Na konferencji: Polska polityka morska. W kierunku zintegrowanej polityki morskiej UE, WPiA UG, Gdańsk
[autor:] D. Pyć
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego