Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUwagi o teorii interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
[w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa
[red:]  K. Gałka, C. Mik
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
Miasto: Toruń 2011
Strony: 25
ISBN: 978-83-7285-629-6
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego