Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułStatus jeńca wojennego. Wybrane zagadnienia
Nazwa czasopisma "Międzynarodowe Prawo Humanitarne"
Numer 2011/II
[red:]  D. Bugajski
[autor:] K. Zeidler, M. Głuchowska
Miasto: Gdynia 2011
Strony: 185-203
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa