Publikacja typu: Referaty
TytułPytanie o status prawa ochrony dziedzictwa kultury
Na konferencji: Ogólnopolska konferencja "Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa kultury", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa