Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOchrona interesu pracodawcy w prawie pracy
[autor:] J. Szmit,J. Świątek-Rudoman,M. Zieleniecki
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy