Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPostępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – wybrane zagadnienia
Nazwa czasopisma Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Numer 2/2010
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy