Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAdwokatura na Pomorzu w XXI wieku
Nazwa czasopisma Gdański Kwartalnik Adwokacki
Numer specjalny 11/2010
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy