Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r. (sygn. akt III SO 16/10)
[w:] Przegląd Sejmowy nr 4
[autor:] P. Uziębło
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych