Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 28 października 2008 r., II SA/Ol 737/08 (Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy)
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa nr 2
[autor:] P. Uziębło
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych