Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases
[w:] Intellectual Property Law at the Cross-Roads of Trade
[red:]  J. Rosen
[autor:] M. Barczewski,S. Sykuna
Wydawnictwo: Edward Elgar Publishing
Miasto: Cheltenham-Northampton 2012
Strony: 263-271
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa