Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułTRIPS, ACTA, TPP – ochrona praw autorskich w umowach dotyczących stosunków handlowych
[w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi
[red:]  A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 53-63
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego