Publikacja typu: Referaty
TytułUmowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) a dostęp do produktów leczniczych
Na konferencji: Zebranie Naukowe Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
[autor:] M. Barczewski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego