Publikacja typu: Hasła
TytułProtokół dyplomatyczny
[w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć
[red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2012
ISBN: 978-83-255-2839-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa