Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułInternet a prawa jednostki – uwagi o dysfunkcjonalności prawa
[w:] Media. Biznes. Kultura. Tom II
[red:]  J. Kreft, R. Stopikowski
[autor:] P. Sut, M. Wójciuk
Miasto: Gdańsk 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa