Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKryzys gwarancyjnej roli prawa a prawoznawstwo
[w:] Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa
[red:]  P. Jabłoński
[autor:] P. Sut
Miasto: Wrocław 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa